Parem Käsi Oü logo

www.parem.ee

Elektroodi polaarsuse valik alalisvooluga keevitamisel

Elektroodkeevitusel võib kasutada erineva polaarsusega alalisvoolu.
Vastupolaarse alalisvooluga keevitamisel ühendatakse elektrood vooluallika plussklemmiga. Vastupolaarse alalisvooluga keevitamisel on läbikeevitus sügavam ja keevisvann kitsam. Keevitatavale detailile eraldub vähem soojust kui elektroodile. See vähendab keevitatava detaili läbipõletamise ohtu mis on eriti tähtis õhukese materjali keevitamisel.
Vastupolaarset keevitusviisi tähistatakse elektroodidel "DC+"

Keevitamisel päripolaarse alalisvooluga ühendatakse elektrood vooluallika miinusklemmiga. Päripolaarse alalisvooluga keevitamisel eraldub keevitatavale detailile rohkem sooojust kui elektroodile, keevisvann on laiem ja läbikeevitus madalam.
Päripolaarset keevitusviisi tähistatakse elektroodidel "DC-"

Meelespidamise hõlbustamiseks - pluss pool on tavaliselt aparaatidel tähistatud punasega ja keevitamisel kuumeneb "punane" pool rohkem.

Viimati muudetud: 10.02.2012