Parem Käsi Oü logo

www.parem.ee

Gaasi- ja aururespiraatorid

Kahjulike gaasde ja tolmu eest kaitsevad pool- või täismaskid, mis on varustatud nii gaasifiltri kui ka tolmufiltriga. Tolmufiltri kasutamine pikendab gaasifiltri kasutusiga näiteks värvimistöötel, kus värvipiisad (aerosool) võivad sattuda gaasifiltrisse. Gaasifiltrit on soovitav säilitada hermeetiliselt suletuna ka siis, kui teda on juba kasutatud ja jäetakse pikemaks ajaks seisma.

Gaasifiltrite tähistus:

Number tähe taga näitab kahjuliku gaasi maksimaalselt lubatavat konsentratsiooni keskkonnas:

Gaasifiltrid tuleb välja vahetada hiljemalt siis kui:

Gaasifiltrite valimiseks lähtuvalt keemilisest ühendist, on koostatud vastavad tabelid. Tabelist saab vaadata keemilise ühendi nimetuse või CAS numbri ja sellele vastavalt valitakse gaasifiltri tüüp.

Osa keemilisi ühendeid ei ole gaasifiltri poolt eemaldatavad, sel juhul tuleb kasutada suruõhu toitesüsteemi.
Kahjulikud gaasid (valikuliselt), mille korral tuleb kasutada suruõhku:
CO (sõidukite heitgaasid), atsetüleen, arseen, naerugaas, melamiin, nikkelkarbonüül, nitrogeen.

TÄHELEPANU! Gaasifilter ei kaitse tolmu eest!
Lahtivõetud filtreid ei soovitata hoida üle kuue kuu ja jälgida tuleb ka filtri kasutuskõlblikuse aega, mis on märgitud pakendile.

Sobiliku gaasifiltri valimiseks võid kasutada tabelit kus kemikaali ohutuskaardilt saadud CAS numbri järgi leiad õige filtri.

Gaasifiltrite valikutabel.


Gaasifiltrite tööiga sõltub:

Viimati muudetud: 24.01.2019