Parem Käsi Oü logo

www.parem.ee

Turvajalatsite klassifikatsioon

"CE" märk turvajalatsitel tähistab toote vastavust EL direktiivile  89/686 EEC individuaalkaitsevahenditest, hõlmates: kaitseomadusi, kasutusmugavust, vastupidavust,  libisemiskindlust.

Neid kriteeriume on kontrollitud litsenseeritud testasutuse poolt enne "CE" märgi omistamist.

Turvajaltsite tähistusi selgitav tabel.

Tähistus Omadus, nõue EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
SB S1 S2 S3 S4 S5 OB O1 O2 O3 O4 O5
  Turvanina vastupidavus kuni 200J ja 15kN X X X X X X            
  Suletud kannaosa   X X X X X   X X X X X
  100% veekindel jalats         X X         X X
FO Kütuse- ja õlikindel välistald (≤ 12%) O X X X X X O O O O X X
E Löögienergiat summutav kannosa
20J (≥ 20 J)
O X X X X X O X X X X X
A Antistaatiline jalats, 
takistus vahemikus 0,1 ja 1000 MΩ
O X X X X X O X X X X X
WRU Vetthülgiv jalatsipealne (≥ 60 min) O   X X     O   X X    
P Torkekindel tald (≥ 1100 N) O O   X   X O O   X   X
C Elektritjuhtiv jalats (< 0,1 MΩ) O O O O     O O O O    
EN 50321 Elektrit isoleeriv jalats (class 0 or 00) O           O          
HI Kuumuse isoleerimine (testitud 150°C) O O O O O O O O O O O O
CI Külma isolatsioon (testitud -17°C) O O O O O O O O O O O O
WR Veekindel jalats (≤ 3 cm2) O O O O     O O O O    
M Jala tõusuosa kaitse
(≥ 40 mm (suurus 41/42))
O O O O O O         O O
AN Pahkluu kaitse (≤ 10 kN) O O O O O O O O O O O O
CR Lõikekindel jalatsipealne (≥ 2,5 (indeks)) O O O O O O O O O O O O
HRO Kuumakindel välistald (testitud 300°C) O O O O O O O O O O O O
SRA* Libisemiskindlus seebilahusega keraamilisel põrandal:
kannaosa ≥ 0,28; täistallal ≥ 0,32
O O O O O O O O O O O O
SRB* Libisemiskindlus glütesrooliga teraspõrandal:
kannosa ≥ 0,13; täistallal ≥ 0,18
O O O O O O O O O O O O
SRC* Läbinud libisemiskindluse testi SRA ja SRB O O O O O O O O O O O O
ESD Elektrostaatilist laengut ärajuhtiv, voolutakistus alla 100MΩ,
vastavalt IEC 61340-5-1
O O O O O O O O O O O O


X -  Kohustuslik vastava kategooria puhul.
O - Valikuline, kui on märgitud siis on olemas lisaks kohustuslikele nõuetele. Jälgida juhiseid jalatsil. 
* - Kohustuslik on esitada üks kolmest libisemiskindluse nõudest.

Turvajalatsitele on ära märgitud:

 

Eriotstarbelised jalatsid tähistatakse järgmiselt

mootorsaekaitse jalatsi piktogramm 

      Mootorsae kaitsega jalatsid, EN ISO 17249

 

 

tuletõrjuja jalatsi piktogramm

 

 Tuletõrjujate jalatsid, EN 15090

 

 

kemikaalikaitse jalatsi piktogramm

   Keemiakaitse jalatsid,  EN 13832

 

 

elektrilöögikaitse jalatsi piktogramm

   Elektrit isoleerivad jalatsid madalpinge paigaldajatele, EN 50321

 


 

Antistaatilise  jalatsi kasutamine minimiseerib elektrostaatilise laengu tekkimise ja seeläbi välistab sädemete tekke töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas.
Antistaatiline jalats vähendab elektrilöögi ohtu ainult kasutamisel kuivas keskkonnas.

 

Viimati muudetud: 28.01.2019