Parem Käsi Oü logo

www.parem.ee

Märkused antistaatilise tallaga jalanõude kohta.

Antistaatiliste omadustega tallaga jalanõusid on soovitatav kasutada sellistes töötingimustes, kus on võimalik tuleohtlike ainete süttimist põhjustavale staatiliste laengute teke või on olemas kokkupuuteoht pinge all olevate seadmetega. Tuleb arvestada, et jalanõud ei väldi täielikult elektrilöögiohtu, vaid nad moodustavad täiendava kaitsetakistuse jalgade ja põranda vahel. Seega on lisaks jalanõudele tingimata vajalikud täiendavad meetmed elektrilöögiohu vältimiseks kuni ohu kõrvaldamiseni. Sellised meetmed ja järgnevalt mainitud lisatestid peaksid tööõnnetuste vältimiseks olema regulaarsed.

Kogemused on näidanud, et antistaatilisel kasutusel peaks olema sädelahenduse ärahoidmiseks jalanõu takistus vaiksem kui 1000 megaoomi kogu jalanõu kasutusajal. 100 kilo-oomine takistus on määratud uue jalanõu vähimaks võimalikuks takistuseks, et oleks tagatud teatav kaitstus ohtlike elektrilöökide või süütavate sädemete vastu sellistes oludes, kus alla 250 V pingel töötavad elektriseadmed võivad olla mittekorras. Siiski peab jalanõude kasutaja teadma, et jalatsid ei pruugi pakkuda piisaval kaitset ja ülalnimetatud ohu korral on ilmtingimata vajalikud täiendavad meetmed.

Antistaatiliste jalanõude elektritakistus võib deformatsioonide, määrdumise ja/või niiskumise korral märgatavalt muutuda. Samuti ei täida antistaatilised jalanõud ülalnimetatud tingimusi kasutamisel niisketes oludes. Seetõttu oleks vajalik kontrollida, et jalanõud täidavad ettenähtud omadusi maandada elektrostaatilisi laenguid ja et nad säilitavad oma kaitseomadused kogu kasutusajal. Soovitav on, et kasutaja testiks jalanõusid regulaarselt.

Kui jalatseid kasutatakse tingimustes, kus välistald määrdub, peaks kasutaja enne ohtlikule alale minekut testima jalanõude elektrilisi kaitseomadusi. Antistaatiliste jalanõude kasutamise kohal peab põranda elektritakistus olema selline, et see ei muudaks kasutuks jalanõude poolt antavat kaitset. Jalanõusid kasutades ei tohi nende sisse asetada isoleerivaid sisetaldu. Kui siiski sisetallad lisatakse jalanõude põhja, tuleb enne kasutamist kontrollida jalatsite elektriomadusi uuesti koos lisatud sisetallaga.

Võrgulehe koostaja: Parem Käsi OÜ

Viimati muudetud: 18.08.2011