Abi-info
Kuidas kasutada tellimiskeskust Tellimiskeskuse kasutamine igapäevatöös Otsingu kasutamine Riiete suuruse kalkulaator Sobiva rõivasuuruse valik Jalatsite suurusnumbrid Kümused ja vastused
Tooteinfo
Toodete lisainfo Kasutusjuhendid Kasulikud viited
Teenused
Õmblus ja juurdelõikus Firmagraafika trükk
Ettevõttest
Uudised Kontaktid Ettevõttest lähemalt Privaatsusest Kuidas kasutada tellimiskeskust
Püsiklient
Püsikliendileht Saadetud tellimused Viimati tellitud tooted Lemmiktoodete nimekiri Kasutajatunnuste muutmine Log Out (Sisselogimise kasutajatunnused kustutatakse!)
Uued tooted ja kataloogid
Töökindad
Omatoodang / Eritellimusel riided
Tööriided
Tööjalatsid
Kuulmiskaitsed
Isikukaitsevahendid
Keevitusmaterjalid
Lõike- ja lihvkettad
Varia

Kaitsekinnaste kasutusjuhend piktogrammi alusel

Töökinnaste kasutamisel tuleb jälgida, et neid kasutataks sellisel otstarbel ja selliste tööoperatsioonide tegemiseks, milleks on neid lubatud kasutada, lähtudes kinda või kinnaste pakendi peale kantud piktogrammi(de)st. Kui kindale on kantud peale mõni alltoodud piktogrammidest, siis võib seda kinnast kasutada piktogrammi tähendusele vastavat omadust nõudvate tööte tegemiseks.

Mehaaniline vastupidavus EN388


a b c d 0

a kulumiskindlus 0-4
b lõikekindlus 0-5
c rebimiskindlus 0-4
d torkekindlus 0-4

0

ei ole testitud või ei läbinud testi

 
 

Omadus

Tase

  1 2 3 4 5
Kulumiskindlus 
(tsüklite arv)
10050020008000 
Sisselõikekindlus (indeks) 1,22,551020
Rebenemiskindlus (njuutonites) 10255075 
Torkekindlus (njuutonites) 2060100150
 


Torke- lõikekindlus EN388

Kui omab märki, siis on läbinud torke-lõikekindluse testi.

 
Antistaatilisus EN388

Kui omab märki, siis on läbinud staatilise elektri testi.

 
Vastupidavus mikroobidele EN374

Vastupidavus mikroorganismide läbitungimisele kinda materjalist, õmblustest, nõelaukudest jne. antakse "heakskiidetud kvaliteeditasemena"

AQL 1-3

 
Vastupidavus kemikaalidele EN374


A kuni L

Kemikaalide kaitsekinnaste piktogrammi tähis koosneb vähemalt kolmest tähest. Need näitavad kemikaali koodi, mille läbitungivusaeg on miinimaalselt 30 minutit.
Tähis
pikto-
grammil
KemikaalCas numberKategooria
AMetanool67-56-1Primaaralkohol
BAtsetoon67-64-1Ketoon
CAtsetoonnitriil75-05-8Nitriilsegu
DDiklorometaan75-09-2Klorineeritud parafin
ESüsinikdisulfiid75-15-0Väävel, mis sisaldab orgaanilisi ühendeid.
FTolueen108-88-3Aromaatiline süsivesinik
GDietüülamiin109-89-7Amiin
HTetrahüdrofuraan109-99-9Eeterlik ja heterotsükliline ühend
IEtüül atsetaat141-78-6Ester
Jn-Heptaan142-85-5Küllastatud süsivesinik
KNaatrium hüdroksiid 40%1310-73-2Mitteorgaaniline alus
LVäävelhape 96%7664-93-9Mitteorgaaniline mineraalhape

Aeg, millega kemikaal läbib kinda materjali võib olla tähistatud numbrliliselt 1 - 6.
See on suhteline aeg, kus suurem number näitab suuremat  läbivusaega.

Mõõdetud läbitungimisaeg

Kaitseindeks

Mõõdetud läbitungimisaeg

Kaitseindeks

> 10 minutit1> 120 minutit4
> 30 minutit2> 240 minutit5
> 60 minutit3> 480 minutit6

 


Loe ka läehmalt -

vastupidavus kuumusele ja tulele EN407.

a b c d e f x

a süttimisele 0-4
b kokkupuutele kuuma esemega 0-4
c soojavoole 0-3
d soojuskiirgusele 0-4
e sulametalli väikestele piiskadele 0-4
f sulametalli suurtele piiskadele 0-4
 x test tegemata  


Kaitse külma eest EN511

Piktogrammi kasutatakse vaid juhul, kui külmakindluste osas on tagatud vähemalt 1. toimivustase.
Standard kehtestab omadused ja katsemeetodid kaitsekinnastele konvektsiooni või juhtivuse teel üle kanduva külma eest kuni temperatuurini -50°C. Vajaduse korral peab kinnas olema veekindel üle 30 minuti. Külmakaitse piktogramm peab olema koos toimivustasemetega.


a b c 0

a külmale 0-4
b kokkupuude külma esemega 0-4
c veeläbivus 0-1
0 ei läbinud testi  


Kaitse kõrgepinge eest EN 60903. 

Et kaitsta end elektri eest, peab kasutama isoleermaterjalist kindaid, mis on saanud heakskiidu vastavalt EN-standardile 60903. Õige valiku tekemiseks peab teadma pingetugevust. Vaata allolevat tabelit. 
Et kaitsta elektrikaitsekindaid mehhaanilise kulumise ja purunemise eest, kasuta sobilikku pealiskinnast.

Klass

Katsetatud pingega

Heakskiidetud
töötamiseks pingega

Klass

Katsetatud pingega

Heakskiidetud
töötamiseks pingega

002 500V500V 220 000V17 000V
05 000V1000V 330 000V26 500V
110 000V7000V 440 000V36 000V

Kõikide märkide juures näitab suurem number paremat vastupidavust!

Võrgulehe koostaja: OÜ Parem Käsi

Viimati muudetud: 24.08.2011