Abi-info
Kuidas kasutada tellimiskeskust Tellimiskeskuse kasutamine igapäevatöös Otsingu kasutamine Riiete suuruse kalkulaator Sobiva rõivasuuruse valik Jalatsite suurusnumbrid Kümused ja vastused
Tooteinfo
Toodete lisainfo Kasutusjuhendid Kasulikud viited
Teenused
Õmblus ja juurdelõikus Firmagraafika trükk
Ettevõttest
Uudised Kontaktid Ettevõtte tutvustus Ettevõtte lugu Privaatsusest Kuidas kasutada tellimiskeskust
Püsiklient
Püsikliendileht Saadetud tellimused Viimati tellitud tooted Lemmiktoodete nimekiri Kasutajatunnuste muutmine Log Out (Sisselogimise kasutajatunnused kustutatakse!)
Uued tooted ja kataloogid
Töökindad
Omatoodang / Eritellimusel riided
Tööriided
Tööjalatsid
Kuulmiskaitsed
Isikukaitsevahendid
Keevitusmaterjalid
Lõike- ja lihvkettad
Varia
Soodushinnaga tooted

Kaitsekinnaste kasutusjuhend piktogrammi alusel

Töökinnaste kasutamisel tuleb jälgida, et neid kasutataks sellisel otstarbel ja selliste tööoperatsioonide tegemiseks, milleks on neid lubatud kasutada, lähtudes kinda või kinnaste pakendi peale kantud piktogrammi(de)st. Kui kindale on kantud peale mõni alltoodud piktogrammidest, siis võib seda kinnast kasutada piktogrammi tähendusele vastavat omadust nõudvate tööte tegemiseks.

Mehaaniline vastupidavus EN388

a b c d 0

a kulumiskindlus 0-4
b lõikekindlus 0-5
c rebimiskindlus 0-4
d torkekindlus 0-4

0

ei ole testitud või ei läbinud testi

 
 

Omadus

Tase

  1 2 3 4 5
Kulumiskindlus 
(tsüklite arv)
100 500 2000 8000  
Sisselõikekindlus (indeks) 1,2 2,5 5 10 20
Rebenemiskindlus (njuutonites) 10 25 50 75  
Torkekindlus (njuutonites) 20 60 100 150  


Torke- lõikekindlus EN388

Kui omab märki, siis on läbinud torke-lõikekindluse testi.

Vana standardi järgi hinnati kinnaste lõikekindlust Coupe'i testi abil, kus kasutati 500-grammist pöörlevat lõiketera. Tera liigutatakse edasi-tagasi mööda katsetatava kanga pinda, kuni see on läbi lõigatud. Kuid kõrgtehnoloogilise kanga, mis sisaldab teras- või klaaskiude, testimisel ei pruugi see anda objektiivset tulemust, kuna lõikeketas võib nüristuda enne, kui kangas on läbi lõigatud.

Vastavalt uuele standardile on Coupe'i testil kehtestatud piirang 60 korrani vaatamata sellele, kas kangas lõigati läbi või mitte. Kui lõikeketas on üle kanga pinna liikunud 60 korda, tuleb kindaga teha ka lõikekindluse katse ISO 13997 järgi.

ISO 13997 katses kasutatakse sirget tera, mis tõmmatakse üle kanga, kuni see on läbi lõigatud ning mõõdetakse sellele mõjuvat jõudu njuutonites. Erinevaid katseid tehakse erinevate jõududega. Kuna iga lõiketera liigub üle kanga pinna vaid ühe korra ja iga tera kasutatakse vaid korra, on lõiketerade nürinemise probleem kõrvaldatud. 

Lõikekindlus (pöörlev lõiketera) Torkekindlus Lõikekindlus (sirge tera)
Mitu töötsüklit läks vaja, et teraga ühtlasel kiirusel kindast läbi lõigata Kui suurt jõudu pidi rakendama, et standardsuuruses teravikuga kindasse auk teha Kasutatakse sirget tera, mis tõmmatakse üle kinda selle läbilõikamiseni ning mõõdetakse terale mõjuv koormus
Tsüklite arv Tase Njuuton Tase Njuuton Tase
< 1,2 0 < 20 0 2 - 4,9 A
1,2 1 20 1 5 - 9,99 B
2,5 2 60 2 10 - 14,9 C
5 3 100 3 15 - 21,9 D
10 4 150 4 22 - 29,9 E
20 5     30 + F

Antistaatilisus EN388

Kui omab märki, siis on läbinud staatilise elektri testi.

 
Vastupidavus mikroobidele EN374

Vastupidavus mikroorganismide läbitungimisele kinda materjalist, õmblustest, nõelaukudest jne. antakse "heakskiidetud kvaliteeditasemena"

AQL 1-3

 
Vastupidavus kemikaalidele EN374


A kuni L

Kemikaalide kaitsekinnaste piktogrammi tähis koosneb vähemalt kolmest tähest. Need näitavad kemikaali koodi, mille läbitungivusaeg on miinimaalselt 30 minutit.
Tähis
pikto-
grammil
Kemikaal Cas number Kategooria
A Metanool 67-56-1 Primaaralkohol
B Atsetoon 67-64-1 Ketoon
C Atsetoonnitriil 75-05-8 Nitriilsegu
D Diklorometaan 75-09-2 Klorineeritud parafin
E Süsinikdisulfiid 75-15-0 Väävel, mis sisaldab orgaanilisi ühendeid.
F Tolueen 108-88-3 Aromaatiline süsivesinik
G Dietüülamiin 109-89-7 Amiin
H Tetrahüdrofuraan 109-99-9 Eeterlik ja heterotsükliline ühend
I Etüül atsetaat 141-78-6 Ester
J n-Heptaan 142-85-5 Küllastatud süsivesinik
K Naatrium hüdroksiid 40% 1310-73-2 Mitteorgaaniline alus
L Väävelhape 96% 7664-93-9 Mitteorgaaniline mineraalhape

Aeg, millega kemikaal läbib kinda materjali võib olla tähistatud numbrliliselt 1 - 6.
See on suhteline aeg, kus suurem number näitab suuremat  läbivusaega.

Mõõdetud läbitungimisaeg

Kaitseindeks

Mõõdetud läbitungimisaeg

Kaitseindeks

> 10 minutit 1 > 120 minutit 4
> 30 minutit 2 > 240 minutit 5
> 60 minutit 3 > 480 minutit 6

 


Loe ka läehmalt -

vastupidavus kuumusele ja tulele EN407.

a b c d e f x

a süttimisele 0-4
b kokkupuutele kuuma esemega 0-4
c soojavoole 0-3
d soojuskiirgusele 0-4
e sulametalli väikestele piiskadele 0-4
f sulametalli suurtele piiskadele 0-4
 x test tegemata  


Kaitse külma eest EN511

Piktogrammi kasutatakse vaid juhul, kui külmakindluste osas on tagatud vähemalt 1. toimivustase.
Standard kehtestab omadused ja katsemeetodid kaitsekinnastele konvektsiooni või juhtivuse teel üle kanduva külma eest kuni temperatuurini -50°C. Vajaduse korral peab kinnas olema veekindel üle 30 minuti. Külmakaitse piktogramm peab olema koos toimivustasemetega.

a b c 0

a külmale 0-4
b kokkupuude külma esemega 0-4
c veeläbivus 0-1
0 ei läbinud testi  


Kaitse kõrgepinge eest EN 60903. 

Et kaitsta end elektri eest, peab kasutama isoleermaterjalist kindaid, mis on saanud heakskiidu vastavalt EN-standardile 60903. Õige valiku tekemiseks peab teadma pingetugevust. Vaata allolevat tabelit. 
Et kaitsta elektrikaitsekindaid mehhaanilise kulumise ja purunemise eest, kasuta sobilikku pealiskinnast.

Klass

Katsetatud pingega

Heakskiidetud
töötamiseks pingega

Klass

Katsetatud pingega

Heakskiidetud
töötamiseks pingega

00 2 500V 500V 2 20 000V 17 000V
0 5 000V 1000V 3 30 000V 26 500V
1 10 000V 7000V 4 40 000V 36 000V

 

Kõikide märkide juures näitab suurem number paremat vastupidavust!

Võrgulehe koostaja: OÜ Parem Käsi

Viimati muudetud: 22.04.2024