Abi-info
Kuidas kasutada tellimiskeskust Tellimiskeskuse kasutamine igapäevatöös Otsingu kasutamine Riiete suuruse kalkulaator Sobiva rõivasuuruse valik Jalatsite suurusnumbrid Kümused ja vastused
Tooteinfo
Toodete lisainfo Kasutusjuhendid Kasulikud viited
Teenused
Õmblus ja juurdelõikus Firmagraafika trükk
Ettevõttest
Uudised Kontaktid Ettevõttest lähemalt Privaatsusest Kuidas kasutada tellimiskeskust
Püsiklient
Püsikliendileht Saadetud tellimused Viimati tellitud tooted Lemmiktoodete nimekiri Kasutajatunnuste muutmine Log Out (Sisselogimise kasutajatunnused kustutatakse!)
Uued tooted ja kataloogid
Töökindad
Omatoodang / Eritellimusel riided
Tööriided
Tööjalatsid
Kuulmiskaitsed
Isikukaitsevahendid
Keevitusmaterjalid
Lõike- ja lihvkettad
Varia

Turvavaljad Akrobat

 

Enne igat kasutamist kontrollige, et:
-         rihmad ei ole kahjustatud, neil ei ole sisselõikeid ja õmblused on terved ning need on heas seisukorras;
-         kõik pandlad ja kinnitusaasad on olemas ning ei ole vigastatud;
-         kui rihmad ei läbi kontrolli, siis ei tohi neid kasutada, vaid nad tuleb viivitamatult asendada;
-         järgitakse selle toote kasutusjuhendit;
-         see kasutusjuhend on olemas, korralikult täidetud, sisse on kantud iga-aastase kontrolli tulemused, mille kehtivusaeg kestab.

KEELATUD ON:
-         kinnitada kinnitusaasa külge üle ühe karabiini;
-         muuta valjaste ehitust ükskõik mil viisil;
-         töötada ilma kukkumist vältiva süsteemita kohtades, kus on allakukkumisoht;
-         kasutada positsioonivööd ilma turvavaljasteta kohtades, kus kukkumismaa ületab 50 cm;
-         panna kinnitusköis ümber väikese läbimõõduga eseme või ümber ebasobivate kohtade;
-         puhastada valjaid järgnevate ainetega: lahustid, atsetoon, eeter, seep jne.

NEID VALJAID PEAB:
-         andma isiklikult kasutamiseks ainult ühele isikule;
-         hoidma eemal igasugustest soojusallikatest;
-         kontrollima kord aastas valmistajatehase poolt volitatud kompetentne isik;
-         kontrolli tulemused tuleb märkida kasutusjuhendi leheküljele number 2;
-         kasutama ainult väljaõppe saanud töötaja;
-         kasutama koos topeltlukustatava karabiiniga, kui neid kasutatakse mitu korda päevas;
-         ära hävitama, kui nendega on korra kukutud;
-         kaitsma keemiliste ainete võimalike kahjustuste eest;
-         kaitsma teravate servade ja hõõrdumise eest;
-         puhastama sooja vee ja neutraalse seebilahusega;
-         kuivatama eemal soojusallikatest ja lahtisest tulest;
-         kasutama nii, et valjaste kinnituspunkt asub kasutaja tööasendist kõrgemal.

Kukkumiskaitsete kinnituspunkt.
-         seljal ( AK02,  AK03, AK04, AK05);
-         ees ( soovitatakse kinnituspunktiks evakuatsiooni korral) ( AK03, AK05);
-         Tähelepanu! Eesmist kinnituspunkti peab alati kasutama kui ühendatakse omavahel kaks kinnitusaasa läbi EN362 karabiini.

 Tööpositsiooni kinnituspunktid
Kinnitus kahel küljel asuvate aasadega (AK01, AK04, AK05)

KASUTUSÕPETUS (turvavaljad)
AK02, AK03, AK04, AK05, (vaadake kaasasolevat joonist leheküljel 7)

-         Võtke valjad ja asetage nad nii, et paelad ei oleks keerdus (joonis 1)
-         Pange valjad selga
-         Tõmmake valjad ümber sulgedes kõik kinnitused (joonised 2,3 ja 4)
-         Tõmmake paelte pikkused parajaks, jälgige, et need ei oleks liiga pingul

KASUTUSÕPETUS (kaitsevöö, turvavaljad koos vööga)
AK01, AK04, AK05 ( vaadake joonist leheküljel number 6)

-         Pange endale vöö ümber, nii et D-kujulised karabiinid oleksid sümmeetriliselt puusade kohal
-         Kinnitage vööpannal ja tõmmake vööpael tugevasti ümber vöökoha (joonis 1)
-         Pingutage vöö, kuid ärge tõmmake seda liiga pingule (joonis2)

Tähelepanu! Positsioonivööd ja rihmad EN 358 ei ole ette nähtud kukkumise peatamiseks (EN363)

Heaks kiidetud

CE tüübihindamise läbiviinud asutus: Apave Lyonnaise – B.P.3 69811 Tassin Cedex France. ID nr. 0082.  

Tootja: Miller Harness Company
Volitatud esindaja: Parem Käsi OÜ

 -------------------------------------------------------------------------------------------

ISIKUKAITSEVAHENDI KIRJELDUSKAART (täidetakse originaalkirjelduskaart)

Toote kood: ............................

Seerianumber: .......................

Valmimisaasta: ......................

Ostukuupäev:..........................

Esmase kasutuselevõtu kuupäev:.....................

Kasutaja nimi:.............................................................

 KONTROLL

  Kuupäev Volitatud asutus või isik Tulem Allkiri Järgmine kontroll
1          
2          
3          
4          

Märkused:  ...........................................................................................................................................

NB! Kukkumiskaitsed tuleb lasta kontrollida ja vastavalt tähistada  vähemalt kord aastas vastavat kontrollimisõiguse sertifikaati omavas firmas. Selleks võite pöörduda esmakordse kontrolli läbiviimiseks hiljemalt üks aasta peale kukkumiskaitse ostukuupäeva kukkumiskaitse Teile müünud firmasse

Viimati muudetud: 18.08.2011