Abi-info
Kuidas kasutada tellimiskeskust Tellimiskeskuse kasutamine igapäevatöös Otsingu kasutamine Riiete suuruse kalkulaator Sobiva rõivasuuruse valik Jalatsite suurusnumbrid Kümused ja vastused
Tooteinfo
Toodete lisainfo Kasutusjuhendid Kasulikud viited
Teenused
Õmblus ja juurdelõikus Firmagraafika trükk
Ettevõttest
Uudised Kontaktid Ettevõttest lähemalt Privaatsusest Kuidas kasutada tellimiskeskust
Püsiklient
Püsikliendileht Saadetud tellimused Viimati tellitud tooted Lemmiktoodete nimekiri Kasutajatunnuste muutmine Log Out (Sisselogimise kasutajatunnused kustutatakse!)
Uued tooted ja kataloogid
Töökindad
Omatoodang / Eritellimusel riided
Tööriided
Tööjalatsid
Kuulmiskaitsed
Isikukaitsevahendid
Keevitusmaterjalid
Lõike- ja lihvkettad
Varia

3M 2000 sarja tolmufilter

Üldised andmed

Käesolevad filtrid täidavad EN143 standardi nõudeid.
Kui käesolevaid filtreid kasutatakse koos 6100, 6200 või 6300 poolmaski kehaga, kaitseb see hingamisteede kaitsevahend filtri klassist lähtuvalt hingamisteid kas tahete osakeste ja õliste aerosoolide või tahkeete osakeste ja vesipõhiste aerosoolide eest.

Kaitseklass: 3

Järgnevas tabelis on täpsemalt ära näidatud käesoleva sarja filtrite omadused.

Filtri klass Mille vastu kaitseb Maksimaalne kontsentratsioon
2125 P2 Tervisele ohtlikud tahked osakesed 10 kordne maksimaalne lubatud piirkontsentrstsioon
2128 P2 Tervisele tahked osakesed (osoonikaitse: 10 kordne maksimaalne lubatud piirkonsentratsioon) (orgaanilised lahustiaurud/ happeaurud alla lubatud maksimaalse piirkontsentratsiooni) 10 kordne maksimaalne lubatud piirkontsentrstsioon
2135 P3 Mürgised tervisele ohtlikud tahked osakesed 50 kordne maksimaalne lubatud piirkontsentrstsioon
2136 P3 Mürgised ja tervisele ohtlikud tahked osakesed happeaurud alla lubatud maksimaalse piirkontsentratsiooni
2137 P3 Mürgised ja tervisele ohtlikud tahked osakesed (osoonikaitse: 10 kkordne maksimaalne lubatud piirkonsentratsioon) (orgaanilised lahustiaurud alla lubatud maksimaalse piirkontsentratsiooni) 50 kordne maksimaalne lubatud piirkontsentrstsioon

 

Käesolevaid filtreid võib kasutada 3M 6000 sarja gaasi/lahustiauru filtritega, milledele on paigaldatud 502 filtripide.

Lisateavet 6000 sarja gaasi/ lahustiauru filtrite kohta saab vasttavast kasutusjuhendist.
Igale 2000 sarja filtripakendil on viimast kasutamise ja säilitamise kuupäeva tähistav markeering.

Kasutusjuhised

1. Kontrollige, et kasutusele võetav filter vastaks kasutamise eesmärgile
2. Kinnitage filtrid maskiosale allpool toodud viisil:
    a) asetage filtrid maskile joonisel toodud viisil (joonis kaasas tootega)
    b) kinnitage filtrid pöörates neid 1/4 pööret päripäeva

        Hoiatus - liigne pööramine võib rikkuda nii filtri kui ka maskiosa

        Tähelepanu - filtreid tarnitakse paarikaupa. Mõlemad filtrid pakendis on samast klassist ja tüüpi. Filtreid tuleb kasutada ja vahetada samaaegselt, nagu eespool näidatud

3. Eemalduge koheselt ohtlikust piirkonnast, kontrollige filtrite sobivust ning vahetage sellel varuosad ja filtrid kui:

    a) filter või mask on vigastatud
    b) tunnete uimasust
    c) tunnete ärritust
    d) hingamistaksitus on muutunud ebameeldivalt suureks

Hoiatused

1. Kontrollige alati, et hingamisteede kaitsevahend
a) sobib antud tööülesandeks
b) on tihedasti näole asetatud
c) on kasutusel kogu töövahetuse ajal
2. Iga hingamisteede kaitsevahendiga on kaasas täielikud kasutamisjuhised. Iga kasutaja on kohustatud need kasutamisjuhised läbi lugema ning neid ka järgima. Kui sissehingatavas õhus on tervisele ohtlikke aineid, siis kaitsevahendi puudumine või väär kasutamine võib põhjustada kasutajale ajutist või püsivat kahju tervisele.
3. Käesolevat kaitsevahendit võib kasutada tingimustes, kus ventilatsioon on puudulik või õhu hapnikusisaldus on ebapiisav. (3M määruste järgi on hapnikusisaldus õhus ebapiisav, kui see on alla 19,5%)
4. Filtrite ega maski konstruktsiooni ei tohi muuta
5. Kasutada võib vaid 6000 sarja poolmaski ja filtripadruneid
6. Filtrit  ei tohi kasutada olukorras, kus ohtlike ainete kontsentratsioon või liik on teadmata. Kahtluse korral võtke ühendust töökaitse eest vastutava isikuga.
7. Kontrollige, et filtri viimane kasutamise kuupäev ei oleks möödunud.

Heaks kiidetud

Toode vastab EÜ direktiivi nr. 89/686 II väljaande põhilistele turvanõuetele. Väljatöötamis-staadiumis on toodet teimitud Rootsi Rahvuslikus Testimis- ja Uurimisinstituudis (Swedish Nalional Testing and Research Institute), Box 857, S-501 15, BORAS, Sweden (ID 0402).

Tootja esindaja: 3M Eesti Filiaal

Võrgulehe koostaja: Parem Käsi OÜ

Viimati muudetud: 23.08.2011