Abi-info
Kuidas kasutada tellimiskeskust Tellimiskeskuse kasutamine igapäevatöös Otsingu kasutamine Riiete suuruse kalkulaator Sobiva rõivasuuruse valik Jalatsite suurusnumbrid Kümused ja vastused
Tooteinfo
Toodete lisainfo Kasutusjuhendid Kasulikud viited
Teenused
Õmblus ja juurdelõikus Firmagraafika trükk
Ettevõttest
Uudised Kontaktid Ettevõttest lähemalt Privaatsusest Kuidas kasutada tellimiskeskust
Püsiklient
Püsikliendileht Saadetud tellimused Viimati tellitud tooted Lemmiktoodete nimekiri Kasutajatunnuste muutmine Log Out (Sisselogimise kasutajatunnused kustutatakse!)
Uued tooted ja kataloogid
Töökindad
Omatoodang / Eritellimusel riided
Tööriided
Tööjalatsid
Kuulmiskaitsed
Isikukaitsevahendid
Keevitusmaterjalid
Lõike- ja lihvkettad
Varia

Cobra - juhiktüüpi kukkumikaitsevahend painduva kinnitusliiniga

Vastab standartile EN 353-2.

Kaitseklass: 3

Cobra on juhiktüüpi kukkumiskaitse, mis libiseb 14 või 16 mm diameetriga Protecta köiel.Teda kasutatakse ronimiseks ja laskumiseks fassaadidel, tellingutel, katustel, tornidel jne täieliku ohutuse tagamiseks. Et kanda seda seadet maksimaalse mugavuse ja efektiivsusega ja eriti selleks, et vältida mistahes valest kasutamisest tekkivat riski, soovitame, et Te täidaksite alljärgnevaid kasutamise ja hoolduse juhiseid VÄGA HOOLIKALT. Nende juhiste täitmine on Teie ohutuse garantiiks.

Ühendamine

Cobra't peab kasutama koos turvarakmetega, mis vastavad standartile EN 361 ja ei tohi mingil juhul käsutada koos positsioonisüsteemiga (turvavööd). Ta tuleb ühendada rakmete külge AINULT koos kaasatarnitud ühenduslüliga (mägironija karabiin või rihma küljes olev konks). MINGIL JUHUL EI TOHI LISADA MINGIT ÜHENDUSELEMENTI COBRA JA RAKMETE VAHELE.

Paigaldamine

Kinnitage turvaköie silmus ankurduspunkti külge (vaadake Tähtsate Soovituste punkti 6) kasutades standartset EN 362 ühenduslüli. Köie teise otsa kinnitage ballastkoormus või kinnitage see mistahes võimalikku kohta. Et asetada COBRA köiele, tuleb ta lahti võtta. Selleks tuleb:

* hoida seadet käes selliselt, et NOOL (A) näitaks ÜLES.
* Tõmmata hoob (l) alla.
* Lükata seda hooba edasi tema avasse nii et ta rakendab tööle tõukuri (2).
* Seade avaneb hetkeliselt.
* Asetage köis COBRA sisse, kandes hoolt selle eest, et seadis oleks korralikult asetatud noolega (A) ülespoole.
* Sulgege seadis, ja ta lukustub automaatselt (hoob (l) tuleb üles tagasi). Seejärel kontrollige, et COBRA libiseks köiel vabalt ning lukustuks kohe kui rõngast (4) tõmmatakse allapoole (B).

Kasutamine

Olenevalt tööviisi valija (3) asendist võib COBRA libiseda köiel kas automaatselt või käsitsi nihutamisel.

* AUTOMAATSEL libisemisel on valija (3) üleval asendis. See tööviis on soovitatav vertikaalsel tõusul (redel). Selles asendis järgneb seadis kandjale vabalt ülespoole ja allapoole liikumisel ja kukkumise korral lukustub hetkeliselt köiel.

* KÄSITSI töötamise juures on valija (3) all asendis. See on horisontaalsel pinnal või kaldtasapinnal (katus) töötamise jaoks, või sund-hoideseisundiks.

* KÄSITSI töötamisele ümber lülitamiseks võtke valija (3) ära tema hoidenagalt ja laske tal minna oma lõppasensdisse (6). Selles asendis on COBRA ainukeseks köiel libisemise võimaluseks näpitsklambri (7) käsitsi liigutamine.

HOIATUS: KÄSITSI töötamise viisi kasutamisel peab köie alumine ots olema kas kinnitatud või varustatud raske ballastiga.

Tähtsad soovitused

1. Enne igat kasutamist vaadake COBRA üle ja kontrollige tema töötamist põhjalikult:
- õige ja täielik sulgumine; näpitsklambri reageerimine tema vedrule; rõngas (4) peab jääma allapoole; korrosiooni ja deformatsioonide puudumine.
2. Kontrollige köie üldist seisukorda, ja eriti kulumismärke kandvaid keerde (värvilised keerud);
kontrollige pleissi ja kontrollige kulumist pandla juures.
3. Kontrollige COBRA kukkumiskaitse sobivust teiste kukkumiskaitse vahendi osadega (turvarakmed). Soovitatavad on PROTECTA turvarakmed.
4. Kui võimalik, on soovitatav, et kaitsevahend oleks kinnitatud ühele individuaalsele kasutajale.
5. Tehke kindlaks, et kirjeldusleht, mis on saadetud koos seadisega, oleks hoolikalt täidetud ja käepärast. TEIE ENDA OHUTUSE HUVIDES märkige üles kõik teostatud perioodilised kontrollid.
6. Ankurdusköie kinnituspunkt peab olema kasutajast ÜLALPOOL ja mingit kahtlase tugevusega kinnirukohta ei tohi kunagi kasutada. Eelistatavalt kasutage selleks otstarbeks ette valmistatud ehituslikke ankurduspunkte, või muid kinnituskohti, mille tugevus on suurem kui 1500 N (1,5 tonni).
7. Mistahes kukkumiskaitse või tema osa, mis on peatanud ühe tegeliku kukkumise või mille töötamist peetakse visuaalse kontrolli tulemusel kaheldavaks, tuleb koheselt tööst kõrvaldada.
8. Kasutamise ajal tuleb rakendada kõik meetmed kaitsmaks kukkumiskaitsevahendit COBRA töö juures tekkida võivate kahjustuste eest (löögid, korrosioon jne).
9. COBRA't ja tema turvaköit tuleb kontrollida vähemalt üks kord aastas Protecta International' volitatud isiku poolt.
10. Vältige turvaköie kokkupuutumist teravate servade, katete või ehituse osadega mis võiksid teda kahjustada. Samuti vältige kokkupuutumist kontsentreeritud hapete ja alustega.
11. Hoidke kasutaja all vähemalt kaks meetrit vaba ruumi.

Hooldus ja ladustamine

Juhiktüüpi kukkumiskaitse COBRA ja tema ankurdusköis (turvaköis) ei vaja spetsiaalset hooldust, kuid on soovitatav, et neid regulaarselt puhastatakse, ja ladustatakse ventileeritavas ruumis milles ei ole niiskust ega ultraviolettkiirgust. Vältige mistahes korrodeerivat keskkonda ja ülemäärast soojust ja külma. Ükski süsteemi osa ei ole asendatav.

Heaks kiidetud

Tüübihindaja: Apave Lyonnaise, Notified Body Nr 0082 ja on vastavalt EN 362 nõuetekohase kvaliteeti tõendava järelvalve all (British standard Institution Notified Body Nr 0086).

Valmistaja: Protecta Intemational, Prantsusmaa.
Maaletooja ja kasutusjuhise tõlkija: KARSKE EESTI OÜ
Volitatud esindaja: Parem Käsi OÜ, Tehase 23, TARTU
Võrgulehe koostaja: OÜ Parem Käsi

Viimati muudetud: 23.08.2011