Abi-info
Kuidas kasutada tellimiskeskust Tellimiskeskuse kasutamine igapäevatöös Otsingu kasutamine Riiete suuruse kalkulaator Sobiva rõivasuuruse valik Jalatsite suurusnumbrid Kümused ja vastused
Tooteinfo
Toodete lisainfo Kasutusjuhendid Kasulikud viited
Teenused
Õmblus ja juurdelõikus Firmagraafika trükk
Ettevõttest
Uudised Kontaktid Ettevõttest lähemalt Privaatsusest Kuidas kasutada tellimiskeskust
Püsiklient
Püsikliendileht Saadetud tellimused Viimati tellitud tooted Lemmiktoodete nimekiri Kasutajatunnuste muutmine Log Out (Sisselogimise kasutajatunnused kustutatakse!)
Uued tooted ja kataloogid
Töökindad
Omatoodang / Eritellimusel riided
Tööriided
Tööjalatsid
Kuulmiskaitsed
Isikukaitsevahendid
Keevitusmaterjalid
Lõike- ja lihvkettad
Varia

Protecta turvarakmete kasutusjuhend

Kasutamine ja hooldus

PROTECTA PR 2 turvarakmed on kavandatud tagamaks kasutajate maksimaalse mugavuse ja kõrge turvalisuse, mida nõuab antud vahendi kasutusala.

Enne tarvitamist on oluline veenduda, et antud toote kasutamine koos lisavarustusega oleks kooskõlas nii lisavarustuse  kui ka antud toote juhendites toodud nõuetega.

Turvarakmete selgapanemiseks soovitame toimida järgnevalt (vt piktogrammi originaaljuhendis):

1. Võtke kinni seljal asuvast D- rõngast (H), mis on punase tunnusplaadi (I) küljes.
2. Tõmmake ükshaaval mõlemad rihmad (A) õlgadele. Jälgige, et rihmad ei läheks keerdu!
3. Seadke õlarihmad (A) parajaks nii, et rihmade vabad otsad oleksid vastavate plastikhoidikute all.
4. Tõmmake mõlemad reierihmad (G) ükshaaval jalgade vahelt läbi ja kinnitage otsad puusadel asuvatesse pannaldesse (F), jälgides, et rihmad ei läheks risti.
5. Seadke reierihmade pingus sobituspandlaga (F) parajaks.
6. Kinnitage rinnarihm (B) ja seadke selle pingus parajaks nii, et õlarihmad (A) asuksid õlgade keskkohas.
7. Turvarakmed peavd nõutava kaitse tagamiseks olema parajalt (mitte liialt ega mitte liiga vähe) pingul. Jälgige, et D rõngas (H) seljal oleks püstiasendis.

Kukkumiskaitse kinnitatakse  KOHUSTUSLIKULT AINULT  seljal asetseva, selleks ettenähtud D rõngaga (H - vt rakmete kirjeldust originaaljuhendis.) Kahte D- rõngast 8-Q) vööl võib kasutada  AINULT hooldussüsteemide külge kinnitamiseks ja MITTE KUNAGI  kukkumiskaitse kinnitamiseks.

TÄHTSAD SOOVITUSED

1. Enne igat kasutamist tuleb turvarakmed üle vaadata (õmblused, rihmad, sobituselemendid) veendumaks, et rakmed on laitmatus töökorras.
2. Jälgige, et rakmed sobiksid muude kasutatavate kukkumiskaitsete osadega (kukkumise amortisaatorid, ühendused jt). Soovitatav on ksutada rakmeid koos PROTECTA  lisatarvikutega. 
3. On eriti soovitatav, et igale turvarakmete kasutajale soetatakse isiklikud rakmed. Sellega väldite rakmete pidevat reguleerimist ja on võimalik kergemalt jälgida kasutuskordade arvu.
4. OMA OHUTUSE TAGAMISE HUVIDES  veenduge, et IKV kirjelduskaardi originaak oleks täidetud ja säilitage seda hoolikalt.
5. Rakmete kinnituspunkt valige alati ÜLEVALPOOL tööpiirkonda ja vältige küsitava tugevusega kinnituskohtade kasutamist. Kinnituskoha ankurduspunkti kandevõime peab olema vähemalt 1500 kg.
6. Kõik turvarakmed, mis on läbi teinud kukkumise või kahtlustäratavas seisukorrasolevad rakmed tuleb koheselt kasutamisest kõrvaldada. Uuesti kasutamist tohib lubada vaid selleks volitatud pädev kontrollija (pöörduda maaletooja poole).
7. Tuleb kasutada kõiki võimalikke abinõusid vältimaks rakmete kokkupuudet ohtlike välisteguritega (tuli, lõiked, kemikaalid jm).
8. Turvarakmeid peab vähemalt kord aastas kontrollima (pöörduda müüja poole).
9. Rakmete ehitust ei tohi mingil moel muuta, nt õmbluste, rihmade, sobituselementide või D- rõngaste osas.

Hooldus ja ladustamine

Rakmete reeglipärane hooldus ja ladustamine tagab rakmete ja komponentide säilivuse ja kasutaja ohutuse. seepärast jälgige hoolikalt järgnevaid juhiseid:

1. Puhastage rihmad ja pandlad majapidamisseebi ja veega. Ei tohi kasutada happelisi või aluselisi  (kaustiline sooda) pesuaineid.
2. Kuivatage rakmed ventileeritavas ruumis eemal lahtisest tulest või muudest soojuskiirguse allikatest. Sama kehtib ka kasutamisel märgunud rakmete kuivatamisel.
3. Hoidke rakmed kuivas ruumis, eristatuna ultraviolettkiirgusest. Vältige säilimist korrodeerivas, liiga külmas või liiga soojas keskkonnas.

HOIATUS! Turvarakmeid tohib kasutada ainult kõrgustes töötamiseks väljaõpetanud isik.

Rakmete kirjeldus (vt joonist orginaaljuhendis)

A - õlarihmad
B- rinnarihm
E -"D" rõngas
F - Ohutus- ja sobituspandlad
G - reierihmad
H - seljal aasetsev D-rõngas
I - tunnusplaat
L- istmikurihm
X- etikett

ISIKUKAITSEVAHENDI KIRJELDUSKAART (täidetakse originaalkirjelduskaart)

Toote kood: A.....................

Seerianumber....................

Valmimisaasta:.................

Ostukuupäev:..........................

Esmase kasutuselevõtu kuupäev:.....................

Kastuaja nimi:............................

 

KONTROLL

  Kuupäev Volitatud asutus või isik Tulem
1      
2      
3      
4      

Märkused:  ..................

NB! Kukkumiskaitsed tuleb lasta kontrollida ja vastavalt tähistada  vähemalt kord aastas vastavat kontrollimisõiguse sertifikaati omavas firmas. Selleks võite pöörduda esmakordse kontrolli läbiviimiseks hiljemalt üks aasta peale kukkumiskaitse ostukuupäeva kukkumiskaitse Teile müünud firmasse.

Heaks kiidetud

CE tüübihindamise läbiviinud asutus: Apave Lyonnaise – B.P.3 69811 Tassin Cedex France. ID nr. 0082.

Valmistaja: Protecta International
Võrgulehe koostaja: Parem Käsi OÜ

Viimati muudetud: 23.08.2011