Abi-info
Kuidas kasutada tellimiskeskust Tellimiskeskuse kasutamine igapäevatöös Otsingu kasutamine Riiete suuruse kalkulaator Sobiva rõivasuuruse valik Jalatsite suurusnumbrid Kümused ja vastused
Tooteinfo
Toodete lisainfo Kasutusjuhendid Kasulikud viited
Teenused
Õmblus ja juurdelõikus Firmagraafika trükk
Ettevõttest
Uudised Kontaktid Ettevõttest lähemalt Privaatsusest Kuidas kasutada tellimiskeskust
Püsiklient
Püsikliendileht Saadetud tellimused Viimati tellitud tooted Lemmiktoodete nimekiri Kasutajatunnuste muutmine Log Out (Sisselogimise kasutajatunnused kustutatakse!)
Uued tooted ja kataloogid
Töökindad
Omatoodang / Eritellimusel riided
Tööriided
Tööjalatsid
Kuulmiskaitsed
Isikukaitsevahendid
Keevitusmaterjalid
Lõike- ja lihvkettad
Varia

3M 6000 sarja kahefiltriline poolmask

Gaasi/lahustiauru filtrid:

Toote nr - tähis - otstarve

6051   A1       orgaanilised lahustiaurud
6055   A2       orgaanilised lahustiaurud
6054   K1       ammoniaak 
6057   ABE1  kombineeritud filter: orgaanilised lahustiaurud, anorgaanilised gaasid, lahustiaurud, happeaurud.

 Lubatud filtrikombinatsioonid

a) kõiki toodetud filtritüüpe võib kasutada eraldi koos maskiosaga (näiteks mask koos 3M 6000 gaasi/lahustiauru filtri või 3M 5000 või 3M 5000 osakeste filtriga)

b) mõlemaid osakeste filtreid (3M 2000 ja 5000) võib kasutada koos 3M 6000 gaasi/lahusti filtriga

3M 5000 filter paigaldatakse kasutades filtripidet 603 ja kinnitusrõngast 501.

Kasutusalad

6000 sarja maskiosa ja sellega liidetud juhendi alguses loetletud 3M filter moodustavad hingamisteede kaitsevahendi. Selle eesmärgiks on filtreesrida sissehingatavast õhust ohtlikke gaase, lahustiaure ja/või tahkeid osakesi. Kaitsevahendi sobivus antud kindlas olukorras on määratud maskiosale kinnitatud filtrite tüübiga.

Kaitsevahendi kasutaja peab enne kaitsevahendi kasutamist läbi lugema järgmise kasutamisjuhise ja filtriga kaasaantavad juhised.

Olulised ettevaatusabinõud

Kesoleva toote kasutamisjuhiste ja hoiatuste eiramine selle kasutamisel või kaitsevahendi eemaldamine ohtlikul alal viibimisel, võib põhjustada kasutajale ajutist või püsivat tervisekahjustust, tuua enesega kaasa tõsiseid haigestumisi või isegi püsiva invaliidsuse.

 1. Käesolev kaitsevahend ei tooda hapnikku (O2)

 2. Kasuta hingamisteede kaitsevahendit vaid ventileeritavas ruumis, mille õhus on vähemalt 19,5% hapnikku

Märkus: see on 3M soovitatav minimaalse õhu hapnikusisaldus. Eri riikides võivad olla teistsugused minimaalse õhu hapnikusisalduse määrangud, mille kohta saab teavet vastavatest ametitest.

 1. Käesolevat kaitsevahenit ei tohi kasutada olukorras, kuds ohtlike ainete koostist õhus ei teata; milles on tunda lõhna, mis põhjustatud ainete üle terviseohtlikuks piiriks tunnistatud kontratsioonist või kus õhus on aineid, mis põhjustavad temperatuuritõuse kokkupuutes keemisliste filtritega.

 2. Ohtlikult alalt tuleb koheselt lahkuda ja vahetada kaitsevahendi osad kui:
  a) mask on vigastatud
  b) hingamine muutub raskeks ja hingamistakistus tõuseb
  c) tunnete uimasust või ahistust
  d) haistate võõrast või ebameeldivat lõhna või tunnete ärritust nahal.

 3. Kasutusjuhiseid- ja piiranguid tuleb täpselt järgida. Kui tekib kahtlusi filtri sobivuses ja töökorras, tuleb võtta ühendust otsese ülemusega. Konsultatsioonion võimalik saaada ka pöördudes 3M kontorisse.

 4. Hingamisteede kaitsevahendeid peab kasutama tööohutuse eeskirjade kohaselt

 5. Kõikides tingimustes ei pruugi kaitsevahentagada rahuldavat kaitset. Näit. Habe  või näo kuju võib põhjustada lekkeid. Sellisel juhul ei taga kaisevahend kasutajale nõuetekohast kaitset ning kasutaja on tagajärgede eest ise vastutav

 6. Käesolevat kaitsevahendit ei tohi ümber ehitada ega kohandada

 7. Enne hingamisteede kaitaevahendite kasutamist tuleb läbida vastav koolitus

 8. Kaitsevahendeid tuleb hoida suletud pakendis, kuivas, ohtlike aineteta, tolmuvabas ruumis

 9. Kui haistate lõhna või gaasi kasutades kaitsevahndit või kui hingamistakistus on muutunud ebameeldivalt suureks, tuleb filter minema visata ja vahetada uue vastu

 10. Eemaldage ja vahetaga mõlemad filtrid samaaegselt. Kontrollige, et mõlema filtri tüüp ja klass oleksid samad<

Kontroll

Enne iga kasutamist tuleb kontrollida, et mask on töökorras. Kõik vigastatud osad tuleb vahetada uute vastu.

Soovitame järgnevat kontrollimeetodit.

 1.  Kontrollige, et mask ei oleks pragunenud, et see ei oleks määrdunud ja et mask, eriti selle näoosa, ei oleks väändunud ning et materjal oleks elastne, mitte kõvenenud

 2. Kontrollige, et sissehingamise ventiil pole pragununud või rebenenud. Eemaldage ventiil ja veenduge, et selle kinnituskohtades poleks mustust ega pragusid.

 3. Veenduge, et kinnituspaelad oleksid rikkumata ja paiduvad

 4. Kontrollige, et mitte üheski plastosas poleks pragusid ega materjali väsimuse tundemärke. Veenduge, et kõik tihendid on oma kohal

 5. Eemaldage väljahingamise ventiili kate ja veenduge , et ei ventiilil ega selle kinnituskohas poleks märke väändumisest, pragunemisest ega rebenemisest. Aseteaga ventiil jälle oma kohale.

Kokkupanek

Vaadake filtritega kaas antud kasutamise õpetust.

Maski kasutamine

 1. Käesolevat juhist tuleb maski kasutamisel alati jälgida:

 2. Asetage mask näole nii, et see katab suu ja nina. Tõmmake rihmad üle pea

 3. Võtke mõlema käega alumistest rihmadest kinni. Tõmmake rihmad kukla tahaja kinnitage teineteise külge

 4. Pingutage esmalt ülemised rihmad tõmmates rihmade otstest, kuni mask on mugavalt ja tihedalt näol

 5. Pingutage ka alumised rihmad esimestest või tagumistest pannaldest. Rihmade lõdvestamiseka kergitage pandla tagumist serva

 6. Sooritage tihedustest kas ala- või ülerõhu meetodil. Ülerõhumeetod on soovitatavam.

Tihedeuse testid

Ülerõhu tihedusetest

Katke väljahingamisventiil käega ja hingake kergelt välja. Kui maskiosa paisub ning ei ilmne leket näo ja maski vahelt, on mask sobitunud õieti. Kui esineb lekkid, kohendage maski näol ja sadke rihmad parajaks , nii et lekkimine lõpeks. Korrake sobitamist niikaua, kui lekkeid enam ei tule.

Alarõhu tihedustest

Katke filtrid kätega (vm- vahndiga) õhutihedalt. Hingake kergelt sisse ja pdage 5…10 sekundi jooksul hinge kinni. Kui maskiosa tõmbub kergelt kokku, on mask sobitunud õieti. Kui esineb lekkeid, kohendage maski näolja seadke rihmad parajaks, niiet lekkimine lõpeks. Korrake sobitamist nii kaua, kui lekkeid enam ei esine. Kui leket ei suudeta kõrvaldada, et tohi minna ohtlikule alale. Sel juul võtke kontakti oma otsese ülemusega.

Mõõtmisel põhinev tihedustest

Lisainformatsiooni mõõtmisel põhineva tihedustestist, testitud kaitsevahendite kasutamisest jne. Saab kohaliku 3M kontori kaudu.

Ärge kasutage kaitsevahendit kui Teil on habe vms., mis takistab naha ja maski serva tihedat kontaksti

Puhastamine ja säilitamine.

 1.  Kaitsevahendit tuleb puhastada iga kasutuskorra järel. Eemaldage kõigepealt gaasi/ lahustiauru filtrid ning osakeste filtrid

 2. Puhastage maskiosa (mitte filtreid) 3M puhastusrätiga või peske maski pehma harjaga soojas (mitte üle 50o C) pesuaine lahuses. Kui pesuaine kasutamiseks on vajadust, tuleb kasutada neutraalset lahust. Mitte kasutada lanoliini või naftapõhiseid pesuaineid

 3.  Loputage maskiosa puhta, sooja vee ja kuivatage seejärel puhtas kohas

 4. Kontrollige kaitsevahendi osi, eriti aga väljahingamise ventiili ja selle peasa enne igakordset kasutamist kulunud või vigastatud osad tuleb vahetada uue vastu.

Tähelepanu: Kaitsevahendit tuleb vahetada vähemalt iga poole aasta tagant peale kasutauselevõtmist, kuid see ei tohi olla vanem, kui viis aastat valmimiskuupäevast.

Garantii

3M korvab materjalist või valmistamisest tingitud vead, hüvitades toote hinna või vahetades selle uue toote vastu. Kasutaja peab alati ise kontrollima , et toode on selle kasutamisel kasutuskõlblik. Vigase, riknenud või valesti ksutatud toote tõttu tekkinud kahjude eest vastutab 3M vaid korvates toote valmistusvead.

Tunnustus

3M 6000 sarja tooted vastavad EN direktiivile 89/686. tooted on läbinud tüübihindamise Force Institute poolt, Force Dantest Ce, Park Alle 345, DK 2605, Brondby. 3M 6100, 6200, 6300 hingamisteede kaitsevahenid täidavad Euroopa standardi EN141 nõudmisi ja neile on antud ka Eesti Töökeskkonnaameti poolt tarnimisluba.

Tootja esindaja: 3M Eesti Esindus

Võrgulehe koostaja: Parem Käsi OÜ.

Viimati muudetud: 27.01.2016