Abi-info
Kuidas kasutada tellimiskeskust Tellimiskeskuse kasutamine igapäevatöös Otsingu kasutamine Riiete suuruse kalkulaator Sobiva rõivasuuruse valik Jalatsite suurusnumbrid Kümused ja vastused
Tooteinfo
Toodete lisainfo Kasutusjuhendid Kasulikud viited
Teenused
Õmblus ja juurdelõikus Firmagraafika trükk
Ettevõttest
Uudised Kontaktid Ettevõttest lähemalt Privaatsusest Kuidas kasutada tellimiskeskust
Püsiklient
Püsikliendileht Saadetud tellimused Viimati tellitud tooted Lemmiktoodete nimekiri Kasutajatunnuste muutmine Log Out (Sisselogimise kasutajatunnused kustutatakse!)
Uued tooted ja kataloogid
Töökindad
Omatoodang / Eritellimusel riided
Tööriided
Tööjalatsid
Kuulmiskaitsed
Isikukaitsevahendid
Keevitusmaterjalid
Lõike- ja lihvkettad
Varia

Kemikaalidele vastupidavuse tabel

Alljärgnev tabel iseloomustab kinnaste jm kaitsevahendite vastupidavust kemikaalidele lähtudes valmistusmaterjalist.
X- ei soovitata
?- andmed puuduvad

Kemikaal Nimetus Nitriil Neopreen PVC Lateks
1,1,1-trikloroetaan   KESKM. X X X
1,2,3-propaantriool Glütseriin V.HEA ? V.HEA V.HEA
1,2-dikloroetaan Etüleenkloriid X X X HALB
1,2-dikloroetaan+C127    X X X X
1,2-epoksüpropaan Propüleenoksiid X X X HALB 
1,2-etaandiamiid;1,2-diaminoetaan Etüleendiamiin HALB ? HEA  
1,2-etaandiool EtüleenGlükool V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA
1,2-etaandiool  Glükool V.HEA ? V.HEA V.HEA
1,2-propaandIoolmonometüüleeter Propüleenglükool-monometüüleeter KESKM. V.HEA HALB V.HEA
1,4-benseendiool; 4-bensooldiool küllastunud Hüdrokinoon V.HEA V.HEA V.HEA HEA
1-aminobutaan Butüülamiin X X X X
1-aminopropaan, propüülamnn   X X X X
1-kloro-2,3-epoksüpropaan Epikloorhüdriin X KESKM. X V.HEA
1-Oktanool Oktüülalkohol V.HEA V.HEA KESKM. V.HEA
1-pentanool Amüülalkohol V.HEA V.HEA HEA V.HEA
1-propanool  Propüülalkohol  V.HEA V.HEA  KESKM.  V.HEA 
2,2,4-trimetüülpentaan Isooktaan  V.HEA ? KESKM. X
2,4.6-trinilrofenool, küllastunud, etanoolis Pikriinhape, meliniit V.HEA V.HEA V.HEA ?
2,6-dimetüül-4-heptanoon Diisobutüülketoon V.HEA HALB HALB HALB
2-aminoetanool Etanoolamiin V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA  
2-butanoon Metüületüülketoon X HALB X KESKM.
2-butoksüetanool  Etüleenglükool-monobutüüleeter V.HEA V.HEA HALB V.HEA
2-etoksüetanool Etüleenglükooli monoetüüleeter HEA V.HEA HALB V.HEA
2-etoksüetüüülatsetaat  Tsellosolvatsetaat KESKM. HEA X V.HEA 
2-furaanmetanool, oksometüülfuroon Furfuraal, 2-furüülaldehüüd X HEA X V.HEA
2-hüdroksü-1,2,3-propaanthkarboksüülhape Sidrunhape V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA
2-hüdroksüpropaanhape  Piimhape V.HEA  V.HEA V.HEA V.HEA 
2-meloksüetanool Metüültsellosolv KESKM. V.HEA HALB V.HEA
2-metüül-l-propanool Isobutanool V.HEA V.HEA KESKM. V.HEA
2-propanool Isopropüülalkohol V.HEA ? HEA X
2-propanoon Atsetoon X HEA X V.HEA
3-pentanoon Dietüülketoon X X X X
4-hüdroksü-4-metüül-2-pentanoon   HEA V.HEA X V.HEA
4-metüül-2-pentanoon Isobutüülmetüülketoon  HALB ? X X
4-metüül-2-pentanoon Metüülisobutüülketoon HALB X X HALB
Alumiiniumsulfaat    V.HEA ? V.HEA V.HEA
Aminobenseen,aminobensool Fenüülamiin, aniliin X HEA KESKM. V.HEA
Ammoniaak   V.HEA ? HALB X
Ammooniumfluoriid   V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA
Ammooniumhüdroksiid   V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA 
Ammooniumsoolad (lahustuvad)+C121   V.HEA ? V.HEA V.HEA
Aisetonitriil   KESKM. V.HEA X V.HEA
Benseen,bensool   HALB X X X
Boorhape   V.HEA ? V.HEA V.HEA
Bromopropioonhape    KESKM. HEA HEA V.HEA
Butanool Butüülalkohol V.HEA V.HEA HEA V.HEA
Butüületanaat Butüülatsetaat KESKM. X X X
cis-9-oktadetseenhape Oleiinhape V.HEA V.HEA KESKM. KESKM.
cis-buteendihape, küllastunud   Maleiinhape V.HEA V.HEA HEA V.HEA
Dibromomelaan Metüleenbromud X X X X
Dibutüül-1,2-benseen-dikarboksülaat Dibutüülftalaat HEA KESKM. X V.HEA
Dietüleenglükool   V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA
Dietüleenglükoolmonobutüüleeter          
Dietüülamiin   KESKM. HALB X X
Diiselkütus   V.HEA ? V.HEA KESKM.
Diklorometaan   X X X X
Diklorometaan Metüleenkloriid X X X X
Dimetüülatsetamiid    X X X V.HEA
Dimetüülbenseen, dimetüülbensool Ksüleen, ksülool HEA X X
Dimetüülformamiid   X HEA X V.HEA
Dimetüülsulfoksiid   V.HEA V.HEA X V.HEA
Dioksaan   X X X KESKM. 
Dioklüülftalaat   HEA HEA   X HALB
Dodekaanhape Lauriinhape V.HEA V.HEA KESKM. V.HEA
Etaandihape, küllastunud Oblikhape V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA
Etaanhape Jää-äädikhape    HEA V.HEA KESKM. V.HEA
Etanaal Atseetaldehüüd HALB  V.HEA X V.HEA X
Etoksüetaan Etüüleeter dietüüleeter HALB  ? X
Etoksüetaan Etüüleeter, dietüüleeter V.HEA V.HEA X X
Etüülalkohol   Piirtus V.HEA V.HEA HEA V.HEA
Etüülamiin, aminoetaan   HALB ? HALB HALB
Etüületanaat Etüülatsetaat X X X
Fenüületeen Stüreen, stürool X X X X
Fenüülmetanaal Bensaldehüüd X X X HEA 
Heksaan   V.HEA V.HEA X X
Heksadekoonhape, küllastunud Palmitiinhape HEA V.HEA HEA HEA
Heksametüüldisilasaan   V.HEA V.HEA HALB KESKM.
Hüdrasiin   V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA
Hüdroksübenseen, hüdroksübensool   Fenool X V.HEA HEA V.HEA
Jodometaan Metüüljodiid X X X X
Kaaliumhüdroksiid    V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA 
Kaltsiumisoolad (lahustuvad)   V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA
Klorobenseen, klorobensool   X X X X
Kloronaftaleen, kloronaftaliin   HALB X X X
Kroom hape   KESKM. X HEA X
Lämmastikhape   V.HEA V.HEA HEA HEA
Lämmastikhape   X X HALB  HALB
Metaanhape Sipelghape HEA V.HEA V.HEA V.HEA
Metanaal Formaldeüüd V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA
Metanool Metüülalkohol, puupiiritus V.HEA V.HEA HEA V.HEA
Metüül-2-metüülpropenaat    Metüülmetakrülaat HALB    X X HALB 
Metüülamiin    V.HEA HEA  V.HEA V.HEA 
Metüülbenseen, metüülbensool Tolueen, toluool KESKM X
Metüületanaat Metüülatsetaat X X X
Metüül-t-butüüleeter   V.HEA HALB X X
Naatriumhüdroksiid Seebikivi V.HEA V.HEA HEA V.HEA
Naatrlumhüpoklorit   V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA
n-heptaan Heptaan V.HEA ? HALB X
Nitrobenseen, nitrobensoot   X X X KESKM.
Nitrometaan   KESKM. V.HEA HALB V.HEA
Nitropropaan   X HEA X V.HEA
n-metüül-2-pürrolidoon M-Pyrol X X X V.HEA
Ortofosforhape   V.HEA V.HEA HEA KESKM.
p-butürolaktoon   X HEA X V.HEA
Pentaan   V.HEA V.HEA X HALB
Pentaklorofenool, pentakloorfenool   V.HEA V.HEA KESKM. X
Pentüületanaat Amüülatsetaat, äädikhappeamüülester V.HEA X HALB X
Perklooretüleen, tetraklooretüleen   HEA X X X
Perkloorhape   V.HEA V.HEA V.HEA KESKM.
Propeenhape Akrüülhape HEA KESKM. X V.HEA
Propüülatsetaat   KESKM. HALB X HALB
Pürdiin   X HALB X KESKM.
Soolhape, vesinikkloriidhape   Kloorvesinikhape  VHE V.HEA V.HEA  HEA 
Soolhape, vesinikkloriidhape  Kloorvesinikhape V.HEA  V.HEA  V.HEA  V.HEA 
Süsinikdisulfiid    HEA X X X
Susin iktetraklori id Tetraklorometaan HEA X KESKM. X
Tanniin   V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA
Tetrahüdro-1,4-oksosiin Morfoliin X HALB X HEA
Tetrahüdrofuraan   X X X X
Tetrakloroeteen Tetrakloroetüleen HEA X X X
Tolueen-2,4-diisotsüanaat   X X HALB HEA
Trietanoolamiin   V.HEA V.HEA V.HEA HEA
Trikloroeteen Trikolroetüleen X X X X
Trikorometaan Kloroform X X X X
Trikresüülfosfaat   V.HEA KESKM. KESKM. V.HEA
Tsükloheksanool Tsükloheksüülalkohol V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA
Vesinikfluoriidhape Fluorvesinikhape V.HEA V.HEA HEA V.HEA
Vesinikperoksiid   V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA
Väävelhape   X KESKM. HEA X
Väävelhape Akuhape V.HEA V.HEA HEA V.HEA
  Kuningvesi KESKM. HEA HEA X
  Kloroteen VG HEA X X X
  Keemiliselt sadestatud vask V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA
  Keemiliselt sadestatud nikkel V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA
  Freoon TMC X X X X
  Freoon TF V.HEA V.HEA X X
  Valge bensiin V.HEA X HALB X
  Petrool, petrooleum V.HEA V.HEA KESKM X
  Lakibensiin, reegel 66 V.HEA HEA KESKM. X
  Lahustibensiin VM&P V.HEA HEA KESKM X
  Kummilahusti V.HEA HEA X X
  Räni söövitaja X HEA KESKM X
  Hüdraulikavedelik X X X X
  Skydrol Stoddardi lahusti V.HEA V.HEA KESKM, X
  Tärpentiin V.HEA X HALB X

Tabel on võetud AS Becky tootekataloogist.

Täpsema tabeli võite leida Ansell Edmont Industrial kodulehelt. Seal on näidatud ka kemikaali läbitungimise aeg, degratsiooni määr jmt.

Võrgulehe koostaja: Parem Käsi OÜ

Viimati muudetud: 18.08.2011